O placówce

O placówce

Mają Państwo wątpliwości czy Wasze dziecko poradzi sobie w szkole? Chcecie pomóc dziecku nadzwyczaj zdolnemu? Zachowanie Waszego dziecka nagle się zmieniło i to Was niepokoi?

Zapraszamy na konsultacje, diagnozę i adekwatne zajęcia. Razem znajdziemy rozwiązanie.

Współpracujemy z psychologami i pedagogami różnych specjalności, aby diagnozować, wspierać i rozwijać każde dziecko i młodzież. Zajęcia prowadzimy w naszej siedzibie w Gdyni, niektóre diagnozy poszerzamy o wizyty w domu, przedszkolu czy szkole.

Diagnoza

Holistyczna Diagnoza Psychologiczno-Pedagogiczna

 • Gotowości szkolnej 5 i 6 latków
 • Trudności w uczeniu sie i koncentracji
 • Zdolności i uzdolnień
 • Nadużycia seksualne wobec dzieci
 • Przemoc domowa
 • Zaburzeń zachowania (CD)
 • Zaburzenia emocji, w tym ADHD
 • Zaburzeń psychosomatycznych oraz zaburzeń jedzenia
 • Współuzależnienia

Inne badania diagnostyczne

 • Diagnoza inteligencji
 • Diagnoza osobowości
 • Diagnoza dysleksji rozwojowej (dysleksji, dysgrafii, dysortografii)
 • Diagnoza przyczyn innych niepowodzeń szkolnych
 • Diagnoza przyczyn trudności wychowawczych

Poradnia uprawniona jest do wydawania opinii w sprawie

Przyspieszenia obowiązku szkolnego dla dzieci, które wcześniej osiągnęły gotowość szkolną (art. 16 ust. 2)

Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wieku 0-7 lat (art. 71b ust. 3a)

Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom (art. 71b ust. 3b)

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie przepisów wykonawczych tej Ustawy, w szczególności Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. Nr 173, poz. 1072)

Terapia i konsultacje

 • Terapie pedagogiczne
 • Terapie indywidulane i rodzinne
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Psychoedukacja
 • Wizyty domowe, przedszkolne i szkolne
Terapia i konsultacje

W zależności od problemu i gotowości naszych klientów stosujemy terapie krótko lub długoterminowe.

Zasadniczym motorem naszego działania jest podejście systemowe. Podejście to czerpie z wielu rodzajów nurtów i technik terapeutycznych. Zawsze dostosowujemy naszą prace z klientem do jego aktualnych potrzeb, jednak uznajemy, że nie można rozpatrywać człowieka w oderwaniu od środowiska, w którym żyje, od kontekstu społecznego.

Terapeuci systemowi koncentrują się na procesach zachodzących w systemie. Problemy czy zaburzenia mogą pojawić się np. na skutek zakłóconej komunikacji w rodzinie czy zaburzeń w strukturze rodziny.

Każdy może dokonać zmian w oparciu o swoje mocne strony. Terapia ma pomóc uświadomić sobie swoje zasoby i nauczyć się ich używać. Źródeł zasobów upatrujemy w dziedzinach życia, w których klient sobie dobrze radzi i osiąga sukcesy, jak też w wyobrażeniu sobie życia po rozwiązaniu problemu.

Warsztaty dla dzieci i rodzin

Warsztaty dla dzieci i rodzin
 • Jak przygotować dziecko do szkoły - zabawy stymulujące
 • Jak poznać i rozwinąć dziecko - zabawy na podstawie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbourne
 • Arteterapia dla rodzin - zajęcia muzyczne, plastyczne, drama i psychodrama
 • Rozmowy na tematy trudne - rozmowy o seksie, rozmowy o śmierci i przemijaniu, rozmowy o chorobie, rozmowy o emocjach itp.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Roczny plan zajęć, spotkań i wyjazdów, podczas których przygotowujemy młodzież do wyboru ścieżki dalszej edukacji, rozwijamy kompetencje przedsiębiorcze, społeczne i kreatywność oraz wspieramy wybór zawodu w przyszłości.

Proponujemy:

 • Indywidualną ścieżkę rozwoju z dedykowanym doradcą zawodowym w roku szkolnym
 • Doświadczanie przedsiębiorczości dzięki udziałowi w konkursach, grach i grupach wirtualnych
 • Spotkania z pracodawcami (wizyty studyjne)
 • Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne na każdym etapie programu
 • Uczestnictwo w wolontariatach
 • Dostęp do materiałów, filmów o tematyce zawodoznawczej i biznesowej
 • Konsultacje dla rodziców
Skontaktuj się z nami

Kontakt

Psycholog Dla Ciebie
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 • ul. Bielińskiego 6 lok. 2
 • 83-300 Kartuzy

Zapisz się

Mirosława Spaleniak-Jurkowska - ZnanyLekarz.pl
Polub nas na Facebooku
Bądź na bieżąco

Członkowie klastra

Wpis do rejestru

 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych Sprawdź